Kes me oleme?

MTÜ Elurikas Eesti koondab inimesi, kes on huvitatud praktilisest looduskaitsest, looduskaitsealasest teavitustööst ning elurikkuse suurendamisega seotud meetoditest põllumajandusmaastikel ja linnaruumis.

Elurikkusest ja selle kaitsest