Tegevused

Ühingu eesmärgiks on uurida, säilitada ja suurendada Eesti looduslike, poollooduslike ja linnamaastike bioloogilist mitmekesisust ning tegeleda vastavasisuliste teadmiste levitamisega.

Oma eesmärkide täitmiseks:

  • viime läbi elurikkuse tähenduse ja olulisusega seotud selgitustööd;
  • tegeleme looduskaitsealase teavitustööga ning vastavasisuliste infomaterjalide koostamise ja levitamisega;
  • teostame elurikkuse ja looduskaitsega seotud loodusharidust;
  • viime läbi bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja teadusliku uurimisega seotud projekte;
  • tegeleme maaomanike, omavalitsuste ja ettevõtjate looduskaitsealase nõustamisega;
  • abistame ettevõtteid oma tegevuse muutmisel vastutustundlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks;
  • osaleme looduskaitsetööde planeerimisel ja organiseerimisel

Elurikkusest ja selle kaitsest